Słupy ogłoszeniowe

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. jest administratorem wszystkich słupów ogłoszeniowych znajdujących się na terenie miasta i gminy Krapkowice oraz tablic ogłoszeniowych w mieście Krapkowice.

Od dnia 01.07.2011 każdy kto będzie chciał umieścić swoje plakaty informacyjne na miejskich słupach będzie musiał uiścić opłatę w oparciu o cennik (poniżej).

Na każdym ze słupów umieszczono tablicę informującą o zakazie wywieszania plakatów we własnym zakresie pod karą grzywny.

W przypadku braku możliwości dojścia do porozumienia z wyrządzającym szkodę (nie chce uiścić opłaty lub znowu klei samowolnie), sprawa zostanie oddana do windykacji przez organy do tego upoważnione.

ZGKiM Sp. z o. o. administruje 24 słupami ogłoszeniowymi na terenie gminy Krapkowice., w tym 15 w samym mieście.

Cennik plakatowania na słupach i tablicach ogłoszeniowych

FORMAT WYMIAR w mm CENA ZA 7 DNI CENA ZA 14 DNI CENA ZA 21 DNI
A4 210x297 4,00 zł 6,00 zł 7,00 zł
A3 297x420 7,00 zł 10,50 zł 12,25 zł
A2 420x594 10,00 zł 15,00 zł 17,50 zł
A1 594x841 14,00 zł 21,00 zł 24,50 zł
A0 841x1189 20,00 zł 30,00 zł 35,00 zł

Miejsca rozmieszczenia słupów i tablic ogłoszeniowych:

Miasto Krapkowice (słupy i tablice):

 • 1000-lecia 8
 • Opolska 77 (skrzyżowanie z ul. Kolejową)
 • Prudnicka 7 (kino)
 • Kozielska 6 (skrzyżowanie z ul. Sądową)
 • Wolności 7
 • Wyzwolenia 
 • 3-go Maja (obok szpitala)
 • Damrota 4
 • Ks. Duszy (parking przy parafii)
 • Ks. Koziołka (plac Eichendorffa)
 • Ks. Koziołka (apteka „W środku miasta”)
 • Krasickiego 4 (poczta)
 • Kilińskiego 1
 • Chrobrego (tablica ogłoszeniowa)
 • Mickiewicza (tablica ogłoszeniowa)


Gmina Krapkowice (słupy):

 • Dąbrówka Górna, ul. Opolska 
 • Gwoździce, ul. Opolska – przy sklepie
 • Kórnica, ul. Główna – przy kościele
 • Nowy Dwór – przy głównej drodze
 • Pietna, skrzyżowanie ulic Krapkowickiej i Wiejskiej
 • Steblów, ul. Prudnicka
 • Steblów (obok szkoły)
 • Ściborowice – przy klepie
 • Żywocice, - przy barze