Polityka prywatności serwisu zgkim.eu

1. Informacje ogólne

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Krapkowicach, 47-300 Krapkowice, ul. Rybacka 9, NIP: 755-18-01-633, REGON: 532242240.
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Marta Wróbel, tel.: 533353830, email: iodo@zgkim.eu.
 3. Administrator może przetwarzać dane osobowe:
  1. najemców/wnioskodawców w oparciu o art. 6.1.b RODO w celu rozpatrzenia złożonego wniosku oraz przygotowania do zawarcia umowy. Dane mogą być przetwarzane także w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu umowy, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6.1.f RODO). Wszelkie przekazane dobrowolnie w celu realizacji wniosku informacje o stanie zdrowia będą przetwarzane na podstawie art. 9.1.b RODO w celu wypełnienia obowiązków administratora danych osobowych w dziedzinie zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej. Podane w celu realizacji wniosku/umowy dane będą przetwarzane maksymalnie przez 10 lat od momentu rozpatrzenia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane lub przez okres do 6 lat od ostatniego okresu rozliczeniowego, w którym zakończyła się umowa, lub do momentu ustania roszczeń;
  2. stron korespondencji przesyłanej drogą tradycyjną i elektroniczną na adresy e-mail podmiotu w celu prowadzenia korespondencji, w szczególności odpowiadania na przesłane zapytania oraz dokumentowania ustaleń z klientami, kontrahentami i innymi podmiotami oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6.1.f RODO). Dane będą przetwarzane przez rok lub przez okres przechowywania dokumentacji związanej z procesem, którego dotyczy korespondencja;
  3. osób wezwanych z powodu zalegania w opłacie parkingowej w celu dochodzenia należności z tytułu opłaty dodatkowej za postój pojazdu w strefie płatnego parkowania w oparciu o Ustawę o drogach publicznych oraz Uchwałę Nr XXVIII/306/2009 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dn. 30.12.2009 r. (art. 6.1.c RODO). Dane będą przetwarzane przez 5 lat od zakończenia roku, w którym wystawione zostało wezwanie do zapłaty. W przypadku nieuiszczenia opłaty parkingowej dane mogą być pozyskane z bazy CEPiK lub innych podmiotów oraz przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń do momentu ich ustania (art. 6.1.f RODO);
  4. osób ubiegających się o zatrudnienie w celu prowadzenia działań rekrutacyjnych i przygotowania do zawarcia umowy (art. 6.1.b RODO) w oparciu o przepisy Kodeksu Pracy (art. 6.1.c RODO). Dodatkowe dane przekazane dobrowolnie w dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane na podstawie zgody do momentu jej wycofania (art. 6.1.a. RODO). Osobom ubiegającym się o zatrudnienie przysługuje prawo do cofnięcia takiej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane będą przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacyjnego i zostaną usunięte w przypadku niepodjęcia pracy.
 4. Wyżej wymienione dane mogą być ujawniane podwykonawcom wyłącznie w zakresie usług świadczonych dla Administratora, w szczególności dostawcy oprogramowania i usług hostingu, podmiotom wykonującym usługi serwisowe, doradcze, konsultacyjne i audytowe. Dane mogą być też udostępniane do Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz innych podmiotów uprawnionych przepisami prawa.
 5.  W związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych masz prawo do:
  1. dostępu do Twoich danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,
  2. sprostowania Twoich danych osobowych na podstawie art. 16 RODO,
  3. usunięcia Twoich danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) na podstawie art. 17 RODO,
  4. ograniczenia ich przetwarzania na podstawie art. 18 RODO,
  5. przenoszenia Twoich danych osobowych na podstawie art. 20 RODO,
  6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie art. 21 RODO,
  7. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych na podstawie art. 7 ust. 3 RODO,
  8. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 6. Operatorem serwisu www jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Krapkowicach
 7. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczek").

2. Cel i zakres zbierania danych za pośrednictwem strony internetowej

 1. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 2. Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora:
  1. Umożliwia to świadczenie usług drogą elektroniczną polegających na wyświetleniu treści serwisu.
  2. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie za zgodą Administratora Danych Osobowych lub osób, których te dane dotyczą, jeśli zachodzi podejrzenie przestępstwa.
  3. Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez serwis www upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

Pliki Cookies

Niniejsza polityka prywatności określa zasady ochrony prywatności oraz zawiera informacje dotyczące sposobu wykorzystania danych gromadzonych przez firmę / operatora serwisu oraz wskazuje możliwości kontaktu z firmą / operatorem.

Dane operatora

Dane operatora strony znajdują się w dziale kontakt


Jak mogę zmienić ustawienia plików cookies?

Dzięki plikom cookies strona działa prawidłowo oraz przyśpiesza działanie witryny dzięki zapamiętanym preferencjom użytkownika. Jeżeli jednak, chcemy zrezygnować z odbierania plików cookies (co może doprowadzić do nieprawidłowego funkcjonowania strony www) prosimy postępować zgodnie z poniższą instrukcją bądź zapoznanie się z instrukcją danej przeglądarki.

Więcej na temat plików cookie oraz jak je kontrolować, usuwać należy wejść na stronę aboutcookies.org.


Google Analytycs

Serwis korzysta z statystyk Google Analytics. Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.


Youtube

Odwiedzając stronę z materiałami wideo pochodzącymi z YouTube lub klikasz, aby obejrzeć film, Twoja wyszukiwarka może natknąć się na pliki cookie z serwisu YouTube. Nie mamy wpływu na ustawienia tych plików cookie. Aby dowiedzieć się więcej, prosimy odwiedzić stronę z informacjami na temat materiałów wideo, zamieszczonych oryginalnie w serwisie YouTube.


Dostępność strony

Pamiętaj, że niektóre dane które publikujesz w serwisie dostępne są wszystkim użytkownikom. Witryna jest indeksowana przez wyszukiwarki internetowe. Oznacza to, że osoby spoza serwisu mają dostęp do niektórych informacji.


Linki zewnętrzne

Użytkownicy Portalu mają możliwość udostępniania przekierowania (link) do innych stron www. Treści zawarte na tych stronach są przedmiotem praw autorskich przysługujących ich twórcy i podlegają ochronie zgodnie z prawem autorskim.


Kontakt

Użytkownicy Portalu mają możliwość bezpośredniego kontaktu mailowego z operatorem serwisu. poprzez formularz dostępny na stronie lub poprzez kontakt e-mailowy. Operator przechowuje korespondencję ze swoimi Użytkownikami w celach statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania, a także w zakresie rozstrzygnięć reklamacyjnych i podejmowanych na podstawie zgłoszeń ewentualnych decyzji o interwencjach administracyjnych we wskazane profile. Adresy oraz dane gromadzone będą wykorzystywane do komunikacji z Użytkownikiem tylko w celu realizacji zgłoszenia, rozszerzenia wpisu o dodatkowe funkcje, komunikatów technicznych.


Postanowienie końcowe

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące w szczególności Regulaminu, załączników, Polityki Ochrony Prywatności oraz korzystania z Portalu prosimy kierować do Działu Obsługi Użytkownika za pośrednictwem działu kontakt.