Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.z o.o. w Krapkowicach

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krapkowicach, ul. Rybacka 9 posiada osobowość prawną, zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 90548 w dniu 12.02.2002.

Aktualności, wydarzenia

Informacja

DODANE 05.05.2022

Uprzejmie informujemy, że od miesiąca października 2020 r. punkt poboru opłat dotyczących strefy płatnego parkowania jest nieczynny.

Informacja telefoniczna strefy płatnego parkowania 77 474 96 29 czynna w dni robocze od 7.30 - 14.00

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

DODANE 04.05.2022

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie krapkowickim do Właścicieli i Zarządców (w tym wspólnot mieszkaniowych) budynków mieszkalnych wielorodzinnych, zamieszkania i zakwaterowania zbiorowego, budynków użyteczności publicznej oraz innych…


zobacz wszystkie

ZGKiM Krapkowice

Poza zarządzaniem mieszkaniowym zasobem gminy, prowadzi także działalność w postaci:

  • obsługi automatów parkingowych na terenie miasta Krapkowice – ustalono strefę płatnego parkowania, określono wysokość stawek pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania
  • administrowania 24 słupami ogłoszeniowymi na terenie miasta i Gminy Krapkowice, z których pobierane są pożytki zgodnie z cennikiem od dnia 01.07.2011 r.
  • pełnienia roli inkasenta opłaty targowej zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Krapkowicach
  • administrowania 43 Wspólnot Mieszkaniowych – w których oprócz prowadzenia spraw księgowych, nadzoruje prace remontowe. 

Strefa płatnego parkowania

Ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Krapkowice.

zobacz więcej

Słupy ogłoszeniowe

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. jest administratorem wszystkich słupów ogłoszeniowych znajdujących się na terenie miasta i gminy Krapkowice oraz tablic ogłoszeniowych w mieście Krapkowice.

zobacz więcej